AMIC-UGT PARTICIPA EN EL PROGRAMA "CITIES GROW"

porta-retalls01.jpgL'Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT) ha estat escollida per la Direcció d'Immigració de l’Ajuntament de Barcelona per a participar de la seva mà i en qualitat d'experts en el Programa “Cities Grow”, on hi participen 16 ciutats europees amb llurs ajuntaments, organitzades en 8 parelles, una ciutat és "mentora" i l'altra és "implementadora" i per branques temàtiques. Aquest projecte està liderat per EuroCities i compta amb el suport de la Comissió Europea. L'objectiu del projecte és la integració de les persones immigrants i refugiades a través d'activitats econòmiques de ciutat.

Barcelona serà ciutat mentora de Riga (Lituània), i està inscrita en la branca temàtica "Involucrar a les empreses locals, les agències d'ocupació i les institucions educatives per a promoure l'ocupació de les persones estrangeres". Barcelona assessorarà i formarà a Riga durant dos anys per a l'elaboració de polítiques públiques i l'establiment de serveis assimilats als prestats dins el SAIER (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l'Ajuntament de Barcelona), concretament el Servei d'homologacions i convalidacions d'estudis estrangers, Servei d'acreditació de competències professionals, Servei d'orientació formativa i Servei d'inserció laboral, tots ells prestats per l'Associació AMIC-UGT, la qual compta amb l'expertesa aconseguida al llarg de més de 20 anys d'atenció a persones immigrades.

Més informació del projecte: http://www.eurocities.eu/eurocities/projects