LA REFORMA DE LA LLEI D'ESTRANGERIA S'APROVA AL MARGE DEL DIÀLEG SOCIAL PDF Imprimir a/e

AMIC-UGT valora positivament que reconeixi els drets de reunió, sindicació i vaga, però rebutja frontalment l'ampliació del periode d'internament de 40 a 60 dies

 

Avui el Govern Espanyol finalment aprovarà la reforma de la Llei d’estrangeria iniciada aquest estiu. Des de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT de Catalunya) creiem que, tot i haver aconseguit arribar al consens necessari per a tirar-la endavant al Parlament, la forma i sobretot el moment escollits per a iniciar aquesta reforma no han estat adequats.

La reforma de la llei no ha de ser un mitjà per a introduir polítiques migratòries restrictives, desviant l’atenció d’altres aspectes sinó que ha de ser un instrument legal per a garantir una adequada gestió dels fluxos migratoris i l’exercici dels drets i deures per part dels estrangers independentment de la situació econòmica i social.

Els canvis que s’introdueixen mitjançant aquesta reforma tindran un clar impacte en el mercat laboral, i sobretot en els drets i deures dels treballadors i treballadores estrangers, i per tant la reforma d’aquesta llei hagués hagut de ser fruit d’un debat pausat i consensuat àmpliament amb els agents socials en el marc del Diàleg Social.

Drets de reunió, sindicació i vaga

Sens dubte són positives les reformes introduïdes per a ajustar la normativa a la jurisprudència del Tribunal Constitucional de l’any 2007 pel que fa als drets de reunió, sindicació i vaga dels que finalment es reconeix l’exercici independentment de la situació administrativa de l’estranger.

També valorem com especialment positives les reformes introduïdes dirigides a oferir una major protecció a les víctimes de la violència de gènere, ja estiguin en situació regular o irregular, mesures que també tot i que més restrictivament, afavoreixen a les víctimes de l’explotació laboral i tràfic d’éssers humans.

Contra l’ampliació del període d’internament

Ara bé, tot i que la norma introdueix i regula alguns aspectes positius mostrem el nostre total  rebuig a algunes de les mesures introduïdes. En primer lloc, i sorprenentment després del debat generat i l’evident rebuig social que ha tingut la mesura, el projecte de llei continua recollint l’ampliació del període d’internament de 40 a 60 dies. Des d’AMIC-UGT reiterem el nostre frontal rebuig vers aquesta disposició. L’internament de persones per trobar-se en situació irregular és una mesura del tot desproporcionada i que s’ha manifestat clarament ineficient per a assegurar el retorn de les persones internades als seus països d’origen, i per tant no entenem la insistència en mantenir-la.

Pel que fa a la regulació del reagrupament familiar, la reforma introdueix millores respecte als drets dels beneficiaris d’aquest procediment, i molt especialment una demanda llargament reclamada per AMIC-UGT: el fet que es vinculi la residència dels fills majors de 16 anys i dels cònjuges a l’autorització per a treballar sense cap altre tràmit administratiu No obstant, creiem que és imprescindible eliminar els límits que s’han establert per a l’exercici d’aquest procediment, unes limitacions que afecten especialment al reagrupament dels ascendents del estrangers residents legals a Espanya.

Competències d'immigració i dret a vot

Celebrem que finalment la reforma afermi l’exercici de les competències reconegudes estatutàriament en matèria d’immigració a Catalunya, competències que hauran d’exercir d’acord amb el Pacte Nacional per a la Immigració, ja que és fruit de l’acord de la societat catalana, i que en cap cas podran ser utilitzades per impulsar un model d’integració unidireccional i excloent que requereixi que nous catalans i catalanes renunciïn a la seva identitat.

Creiem que els debats pujats de to i la manipulació de la informació que s’ha produït al voltant d’aquesta reforma desapareixeran quan finalment les persones estrangeres tinguin reconegut un dret fonamental que se’ls segueix negant: el dret al vot.  En aquest sentit, creiem que l’eliminació de la necessitat de la reciprocitat amb els països d’origen pel vot a les eleccions municipals dels estrangers és un avenç, però insuficient, i demostra que continua existint una visió utilitarista de la immigració que limita la possibilitat de construir una societat efectivament democràtica i inclusiva.

 

 
< Anterior   Següent >Agenda d'AMIC-UGT

Sense esdeveniments

BLOCS DE LES NOSTRES CAMPANYES


 


Image