Generalitat Catalunya PDF Imprimir a/e

AUTORITZACIONS INICIALS DE TREBALL PER COMPTE D’ALTRI

 

AUT01a  

Autoritzacions inicials de treball per compte d'altri

AUT01b  

Autoritzacions inicials de treball per compte d'altri per a residents de llarga durada d'un altre estat membre de la UE

AUT02a  

Autoritzacions per treballar per compte d'altri per a titulars de residència per circumstàncies excepcionals, com desplaçat o familiar d'asilat

AUT04a  

Autoritzacions inicials de treball per compte d'altri per a persones treballadores transfrontereres

AUT04c  

Pròrroga de les autoritzacions inicials de treball per compte d'altri per a persones treballadores transfrontereres

AUT05a  

Autoritzacions de treball per compte d'altri per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals, o servei de voluntariat

AUT05c  

Pròrroga de les autoritzacions inicials de treball per compte d'altri per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals, o serveis de voluntariat

AUT06a  

Autoritzacions de treball d'alts directius/ives, artistes i esportistes d'elit

AUT06b  

Autoritzacions de residència i treball d'alts directius/ives, artistes i esportistes d'elit per compte d'altri per a residents de llarga durada en un altre Estat membre de la UE

AUT06c  

Pròrroga de les autoritzacions de residència i treball per compte d'altri d'alts directius/ives, artistes i esportistes d'elit

AUT07b  

Autoritzacions de residència i treball com a investigador per a titulars d'autorització de residència i treball com a investigador en un altre estat membre de la UE

AUT08a  

Autoritzacions de residència i treball com a professional altament qualificat (targeta blava UE)

AUT08b  

Autoritzacions de residència i treball com a professional altament qualificat (targeta blava UE) per a titulars de targeta blava UE en un altre estat membre de la UE

AUTORITZACIONS INICIALS DE TREBALL PER COMPTE PROPI

 

AUT02b  

Autoritzacions per treballar per compte propi per a titulars de residència per circumstàncies excepcionals, com a desplaçat o familiar d'asilat

AUT03a  

Autoritzacions inicials de residència i treball per compte prop

AUT03b  

Autoritzacions inicials de residència i treball per compte propi per a residents de llarga durada d'un altre estat membre de la UE

AUT04b  

Autoritzacions inicials de treball per compte propi per a persones treballadores transfrontereres

AUT04d  

Pròrroga de les autoritzacions inicials de treball per compte propi per a persones treballadores transfrontereres

AUT05b  

Autoritzacions de treball per compte propi per a titulars d'estada per esdudis, investigació, formació, pràctiques no laborals, o serveis de voluntariat

AUT05d  

Pròrroga de les autoritzacions inicials de treball per compte propi per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals, o serveis de voluntariat

MODIFICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS A LA SITUACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE D’ALTRI

 

MOD03a  

Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació, formació, o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte d'altri

MOD03c  

Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació, formació, o pràctiques no laborals, a la situació de residència i treball com a investigador

MOD03d  

Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació, formació, o pràctiques no laborals, a la situació de residència i treball com a professional altament qualificat (Targeta Blava UE)

MOD04a  

Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte d'altri per a excomunitaris

MOD04c  

Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball com a investigador, per a excomunitaris

MOD04d  

Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball com a professional qualificat (Targeta Blava UE), per a excomunitaris

MOD06a  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d'altri: el sol·licitant és l'estranger habilitat per treballar per compte d'altri

MOD06b  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d'altri: l'ocupador/a és el subjete legitimat per presentar la sol·licitud d'autorització

MOD06e  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball com a investigador quan la persona estrangera està autoritzada a treballar

MOD06f  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball com a investigador quan la persona estrangera no està autoritzada a treballar

MOD06g  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball com a professional altament qualificat (targeta blava UE) quan la persona estrangera està autoritzada a treballar

MOD06h  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball com a professional altament qualificat (targeta blava UE) quan la persona estrangera no està autoritzada a treballar

MOD07c  

Modificacions de l'autorització de residència i treball per compte propi a una per compte d'altri

MOD08a  

Modificacions de la situació de residencia a la de residència i treball per compte d'altri per a residents amb un mínim d'un any de residència

MOD08c  

Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball com a investigador

MOD08d  

Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball com a profesional altament qualificat (Targeta Blava UE)

MOD09a  

Modificacions de l'autorització de residencia i treball com a investigador a l'autorització de residencia i treball per compte d'altri

MOD09c  

Modificacions de l'autorització de residència i treball com a investigador a l'autorització de residència i treball com a professional altament qualificat (targeta blava UE)

MOD10a  

Modificacions de l'autorització de residència i treball per compte d'altri a l'autorització de residència i treball com a investigador

MOD10b  

Modificacions de l'autorització de residència i treball per compte propi a l'autorització de residència i treball com a investigador

MOD10c  

Modificacions de l'autorització de residència i treball per compte d'altri a l'autorització de residència i treball com a personal altament qualificat (targeta blava UE)

MOD10d  

Modificacions de l’autorització de residència i treball per compte propi a l’autorització de residència i treball com a professional altament qualificat (TARGETA BLAVA UE)

MODIFICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS A LA SITUACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE PROPI

 

MOD03b  

Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació o formació, o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte propi

MOD04b  

Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte propi per a excomunitaris

MOD06c  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte propi: la persona estrangera no està autoritzada a treballar per compte propi

MOD06d  

Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte propi: la persona estrangera està autoritzada a treballar per compte propi

MOD07d  

Modificacions de l'autorització de residència i treball per compte d'altri a una per compte propi

MOD08b  

Modificacions de la situació de residència a la de residència i treball per compte propi per a residents amb un mínim d'un any de residència

MOD09b  

Modificacions de l'autorització de residència i treball com a investigador a l'autorització de residència i treball per compte propi

COMPATIBILITAT DE LA SITUACIÓ DE TREBALL PER COMPTE D’ALTRI I PER COMPTE PROPI

 

MOD05a  

Acreditació prèvia de la compatibilitat de la situació de residència i treball per compte d'altri i la residència i treball per compte propi: nova activitat per compte d'altri

MOD05b  

Acreditació prèvia de la compatibilitat de la situació de residència i treball per compte d'altri i la residència i treball per compte propi: nova activitat compte propi

MOD05c  

Compatibilitat d'àmbit territorial en el mateix sector d'activitat per compte propi: nou àmbit territorial Catalunya

COMPATIBILITAT DE LA SITUACIÓ DE TREBALL PER COMPTE D’ALTRI I PER COMPTE PROPI

 

MOD07a  

Modificacions de l'autorització inicial de residència i treball per compte d'altri: activitat laboral i/o àmbit territorial

 

MOD07b  

Modificacions de l'autorització inicial de residència i treball per compte propi: activitat laboral i/o àmbit territorial

 

GESTIÓ COL·LECTIVA DE CONTRATACIONS EN ORIGEN

 

CONT01  

Gestió col·lectiva de contractacions en origen

 

 Image